Verksamhetsområde

  Inledande konsultationer   Avtalsrätt 
  Familjerätt   Fastighetsrätt
  Brottmål   Tvistemål
  Arvsrätt    

 

 

 

Inledande konsultationer

Vi vill att våra klienter skall känna den trygghet det innebär att kostnadsfritt kontakta oss per telefon eller mail för inledande konsultationer inom verksamhetsområden.

 

Vi kan snabbt ge besked om vi kan hjälpa dem samt ge råd i akuta situationer, när så är nödvändigt för att inte klienten skall drabbas av rättsförluster. 


Webbdesign Argonova Systems