Verksamhetsområde

  Inledande konsultationer   Avtalsrätt 
  Familjerätt   Fastighetsrätt
  Brottmål   Tvistemål
  Arvsrätt    

 

 

 

Avtalsrätt

 

Avtalsrätten är ett stort område som innefattar många områden, såväl privatpersoner som juridiska personer kommer ofta i kontakt med avtalsrätten. Ibland kommer parerna inte fram till en samförståndslösning och i sådana fall finns det ingen annan möjlighet än att vända sig till tingsrätten för att få saken prövad i domstol. I en domstolsprocess behöver enskilda ofta biträdas av ett ombud då det i dessa mål är upp till parten att bestämma processens omfattning och framlägga bevisning vilket kan vara svårt för den enskilda att överblicka.  I regel utgår rättsskydd i denna typ av ärenden vilken reducerar kostnaden avsevärt för den enskilde.

Vi går igenom avtalsförslag och upprättar på begäran avtalsförslag åt privatpersoner och företag. Vi ser detta som en viktig och ofta kosntadsbesparande tjänst för våra klienten.

 

 

 

Vi biträder även i tvister som rör köp/försäljning av hästar.

 

Så ett avtal som noggrant reglerar t.ex. en affärsrelation kan förhindra en kostsam rättsprocess.


Webbdesign Argonova Systems