Verksamhetsområde

  Inledande konsultationer   Avtalsrätt 
  Familjerätt   Fastighetsrätt
  Brottmål   Tvistemål
  Arvsrätt    

 

 

 

Arvsrätt

 

Alla drabbas vi av att någon nära avlider. Då måste bouppteckning upprättas och arvskifte genomföras.

Arvsrätten reglerar släktingarnas rätt till arv när deras anhöriga går bort. Det kan ofta finnas behov av att upprätta äktenskapsförord, samboavtal eller testamente och därigenom fördela sin egendom och arv på det sätt du själv vill.

När någon dött skall bouppteckningen upprättas. Arvsrätten ger ofta upphov till frågor, missförstånd och tvister. För att minska risken för rättsförlust och onödiga tvister kan det vara av vikt att du som arvinge är rätt juridiskt informerad redan inför bouppteckningen.

Om dödsbodelägarna inte är överens kan tingsrätten efter ansökan förordna en boutredningsman.

Genom testamente och äktenskapsförord går det till viss del att styra hur fördelning av ekonomin kommer att bli vid dödsfall eller bodelning. 

 


Webbdesign Argonova Systems